Tankies Go Home!

Stalinisten, maoïsten, marxist-leninisten, autoritair links, autoritair communistisch, vanaf hier tankies* genoemd, het is vergif. Vergif voor onze linkse beweging. De adoratie voor autoritaire regimes in heden en verleden, het ontkennen of bagatelliseren van genocides en natuurlijk de geschiedsvervalsing om zo hun pseudocommunisme te kunnen goedpraten. Het is een gotspe! Wordt het niet eens tijd om onze tolerantie ten opzichte van deze groep te stoppen?

Voor mensen die tegen oppressie zijn, voor mensenrechten en voor gelijkwaardigheid, waar ook ter wereld, is dat natuurlijk een ja! Wie wil er nu samenwerken, samenlopen en samenzijn met deze autoritaire elementen? Ik zie echter veel anti-autoritaire socialisten en communisten, (radicaal) intersectionelen en zelfs anarchisten, dit toch doen. Is dit gebrek aan kennis, prefereren ze gezelligheid boven principes, is het sluw social engineering van tankies? Het precieze antwoord heb ik niet, maar ik zie wel dat het de linkse beweging ongeloofwaardig maakt. Want als je wel terecht kritiek hebt op mensen die met nazi’s meelopen in een coronademonstratie, dan wordt het hoog tijd dat we zelf ook eens schoon schip gaan maken. Tankies zijn namelijk niet onze kameraden!

Bezem door de beweging

Marxisme-leninisme (ML) is het naampje dat Stalin aan zijn verwrongen, ultra-autoritaire, ultranarcistische en ultranationalistische vorm van ‘communisme’ gaf.  Marxisme-leninisme-maoïsme (MLM) is de volledige naam van het hierop voortbordurende maoïsme met een eveneens moorddadig karakter. Het heeft niks met Marx en zelfs niks met Lenin te maken. Stalin gebruikte deze namen bewust om zijn schrikbewind te kunnen legitimeren. Dit zorgt tot vandaag de dag nog voor verwarring met echte (niet-autoritaire) marxisten. Na dat deze gruwelijkheden bekend werden (na de Koude Oorlog, maar ook al tijdens) hebben linkse partijen en organisaties massaal het stalinisme en het maoïsme verworpen. Helaas werd daarbij ook door vele onterecht het antikapitalisme verworpen, wat een historische fout was. Echter het verwerpen van autoritaire, zichzelf links noemende ideologieën, was dat natuurlijk niet. Het had de linkse beweging vergiftigd en we hebben daar tot de dag van vandaag nog last van. Je kunt als linkse partij nog zó anti-autoritair zijn, vergelijkingen met Stalin, Mao en zelfs Pol Pot, worden hoe dan ook gemaakt. Woorden als communisme en socialisme zijn zo (onterecht) besmeurd dat veel linkse partijen deze woorden (zoveel mogelijk) vermijden. Om te zorgen dat onze ideologieën worden ontdaan van dit autoritaire gif, kunnen we als linkse beweging het ons niet veroorloven dat tankies zich in onze gelederen ophouden.

Een speciale rol is hier weggelegd voor de niet-autoritaire socialisten en communisten die dus niet tot de tankies gerekend mogen worden. Probleem is dat stalinisten en maoïsten zich communistisch noemen en een beroep doen op kameraadschap met andere communisten. Deze niet-autoritaire communisten zijn echter niet altijd op de hoogte van het problematische karakter van deze autoritaire ‘communisten’. En ook als de niet-autoritaire communisten wel op de hoogte zijn, wordt het gevaar van deze kameraadschap met tankies vaak niet gezien of onderschat. Gelukkig zijn er ook genoeg niet-autoritaire socialisten en communisten (zoals de trotskisten van de Internationale Socialisten) die wel het probleem inzien en terecht weigeren om met tankies samen te werken en te lopen. Dus hierbij een oproep aan deze niet-autoritaire socialisten c.q. communisten: stop met het tolereren van stalinisten, maoïsten, e.d.! Want het maakt het echte socialisme en echte communisme ongeloofwaardig en zelfs kapot. Deze oproep geldt uiteraard ook voor andere linkse mensen.

Ik hoor sommige mensen nu zeggen, ‘maar ze zijn zo aardig’. Dat is het gevaar om het persoonlijke met het politieke te vermengen. Ik ken helaas zelfs linkse mensen die vriendschappelijk doen met bijvoorbeeld PVV’ers. Natuurlijk zou de bandbreedte met wie je wel of geen drankje doet per persoon verschillen, maar ik doe een beroep op ieders moreel besef om dit niet met politiek te vermengen. Omdat voor anarchisten het persoonlijke ook politiek is, geldt voor ons natuurlijk dat we helemaal geen vriendjes met tankies, wappies, kapitalisten of nazi’s kunnen zijn. Tankies lijken soms aardig, maar mensen die in feite een autoritaire staat onder een dictatuur willen vestigen, genocides en massamoorden ontkennen, behoren gewoon niet aardig gevonden te worden. Of het zijn misschien tankies, vooral jonge mensen, die echt niet weten wat stalinisme en maoïsme inhouden. Dat kan natuurlijk en aan ons om dat uit te leggen, maar als die hiervoor vervolgens niet openstaan, dan houdt het wat mij betreft op.

Gezellig tankies spotten

Tankies zie je helaas wel eens meelopen op demonstraties. Zo zie je wel eens leden van de stalinistische NCPN en hun CJB-jongeren. Duidelijk herkenbaar aan hun vlaggenvertoon en troosteloze blik in hun ogen. Alsof ze tegen hun zin daar hoogstpersoonlijk door Vadertje Stalin zijn neergezet. Daarnaast zie je soms ook de maoïsten van de Revolutionaire Eenheid, herkenbaar aan hun infantiele bandana’s (voorheen mondkapjes) met opzichtige hamer en sikkel. Tot slot heb je uiteraard ook tankies die op eigen titel meelopen, soms ook met camera om zo via social media demonstraties te kunnen kapen of volledig naïef met een vlag van de Sovjet Unie. Ik besef me dat het lastig is om deze figuren ter plekke van (vooral grote) demonstraties te weren. Een begin is om niet met ze samen te lopen, zodat jouw vlaggen niet samen met tankievlaggen wapperen. Hoe je dat precies vormgeeft laat ik aan ieders creativiteit over. Vervolgens daag ik organisatoren van demonstraties uit om van te voren hierover een statement te maken. Zo iets als ‘uitingen van stalinisme, maoïsme en verwante autoritaire ideologieën zijn niet welkom’. Dat je ze in ieder geval niet op het podium moet hijsen, lijkt me meer dan logisch.

Helaas zijn ze ook steeds meer actief op social media. Vooral op Twitter, waar ze de vrije hand krijgen van de grote fascist Musk. Ze gebruiken hier vaak een gelijksoortige retoriek als fascisten, met hun leugenachtige memes en complottheorietjes. Ik zie veel niet-tankies dit helaas delen/retweeten/liken, enz. Dit gaat wellicht per ongeluk, dus let daarom vanaf nu goed op. Let vooral op afkortingen zoals ML, wat een afkorting is voor het hierboven al genoemde marxisme-leninisme. Ook een hamer en sikkel kan een teken zijn, maar dat hoeft niet. Want er zijn ook communisten en zelfs anarcho-communisten die het als een algemeen communistisch symbool zien, en niet exclusief voor marxistisch-leninistische staten en groeperingen.

Het ophemelen van autoritaire regimes, zelfs als deze niet communistisch/socialistisch zijn of ooit waren, is ook een belangrijk teken. Zo lang ze maar anti-Amerika zijn, ondanks de massale mensenrechtenschendingen onder die regimes, het maakt ze niks uit. Dus zie je iets positiefs staan over Poetin, Assad, Maduro, China, Iran of zelfs Noord-Korea, grote kans dat je bingo hebt. Het ontkennen van massamoorden en genocides door deze tankies is natuurlijk ook een teken. Tegen de Verenigde Staten zijn is trouwens niks mis mee, maar dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van je medemens en complottheorieën zijn al helemaal niet nodig. De hypocrisie waar deze tankies zich met groot gemak van bedienen is in eerste instantie lachwekkend, maar op het eind van de dag schadelijk voor onze beweging.

Tankies zijn niet alleen in hun eigen organisaties te vinden, helaas proberen ze ook in legitieme linkse organisaties te infiltreren. Of ze dat bewust doen weet ik niet, maar het gebeurt wel. Dit kunnen politieke partijen zijn, jongerenorganisaties, vakbonden, antiracistische organisaties, noem maar op. Omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van het gedachtegoed van deze tankies, kunnen ze met gemak posities verwerven binnen zo’n organisatie. Je moet dus goed in je schoenen staan, om andere mensen in jouw organisatie te kunnen overtuigen van het gevaar van deze figuren. Ik persoonlijk weiger met tankies samen te werken, maar het zou dus nog beter zijn dat ze al bij de voordeur worden tegengehouden. Bij sommige (kleinere) organisaties kan dit, maar bij bijvoorbeeld politieke partijen wordt dit al lastiger. Je kunt mensen weigeren als lid, maar dan moet je wel weten wat voor persoon dat is. Linkse mensen kennen elkaar natuurlijk ook niet allemaal, ook al is een eenvoudige zoektocht op social media vaak al voldoende om er achter te komen. Ik heb geen volledig overzicht over wie er allemaal in Nederlandse linkse organisaties zit. Ik weet (uit eigen ervaring) dat ze binnen BIJ1 actief zijn, de jongerenorganisaties Radicaal en ROOD, en binnen antiracisme- en LHBTIQIA+-organisaties. In alle gevallen zijn het kleine aantallen die een grote stempel op zo’n organisatie proberen te drukken en daar soms ook in slagen.

Conclusie

Met hun ideologische en actuele desinformatie, en voorliefde voor autoritaire regimes, vergiftigen ze de linkse beweging. Ik ben altijd voor left unity geweest, echter zijn autoritaire ideologieën en hun aanhangers niet links. Zelfs op sociaaleconomisch gebied waren en zijn marxistisch-leninistische regimes niet links. ‘Ja maar ze doen zo lekker woke’! Dan is het óf een instaptankie (die dus de juiste kennis mist – zie hierboven) óf een tankie die probeert mee te liften op intersectionele tendensen op links. Je kunt niet intersectioneel én een stalinist/maoïst zijn. Dat is een oxymoron en dan ben je dus óf niet intersectioneel óf geen tankie. Daarom moeten we ze uit onze partijen, organisaties, demonstraties en ruimtes weren! Voor de duidelijkheid, ik richt mij niet alleen op BIJ1’ers of anarchisten, maar op iedereen en elke organisatie die zegt links te zijn. Ik hoop dat door middel van dit stuk kameraden en andere linkse mensen worden wakker geschud en omdat ik tankies niet als kameraden beschouw, zou hun reactie mij een rotzorg zijn. Tankies Go Home! (waar dat ook mag zijn) 

* Tankies is de term die sinds 1956 voor marxist-leninisten en ander autoritaire, zich onterecht communistisch noemende, elementen wordt gebruikt. De aanleiding was de Hongaarse studenten- en arbeidersopstand die door de Sovjet Unie met tanks en ander geweld bloedig werd neergeslagen.